Ažuriranje – glavni prozor

Nod32 ea update main Ažuriranje

Ovaj odeljak sadrži važne informacije o ispravkama programa. ESET NOD32 Antivirus sistemske ispravke su kritične za održavanje maksimalne bezbednosti. Modul za ažuriranje obezbeđuje stalnu ažurnost programa na dva načina – ažuriranjem baze virusnih definicija i ažuriranjem komponenti sistema.

Ažuriraj bazu virusnih definicija – kliknite da biste odmah ažurirali bazu virusnih definicija.

Glavni prozor za ažuriranje prikazuje trenutni status ažuriranja. Važno je da ovaj odeljak uvek prikazuje poruku „Baza virusnih definicija je ažurna“. Ako to nije slučaj, program je zastareo, što povećava rizik od zaraženosti. Ažurirajte bazu virusnih definicija čim to bude moguće.

Podešavanje korisničkog imena i lozinke… – otvara prozor koji vam omogućava da unesete podatke za potvrdu identiteta. Podaci za potvrdu identiteta (korisničko ime i lozinka) šalju se na vašu e-adresu kada obavite kupovinu ili registraciju.

Poslednje uspešno ažuriranje datum poslednjeg ažuriranja. Trebalo bi da se odnosi na skoriji datum, što znači da je baza virusnih definicija ažurna.

Verzija baze virusnih definicija – broj baze virusnih definicija koji je i aktivna veza ka Veb lokaciji preduzeća ESET, navodi sve definicije dodate u okviru datog ažuriranja..

Registruj… Koristite ovu vezu da biste se registrovali na Veb lokaciji preduzeća ESET i dobili podatke za potvrdu identiteta.

Proces ažuriranja

Kada kliknete na dugme Ažuriraj bazu virusnih definicija, počinje proces preuzimanja. Prikazaće se traka toka preuzimanja i preostalo vreme za preuzimanje. Da biste prekinuli ažuriranje, kliknite na dugme Odustani.

Nod32 ea page update 02 Ažuriranje

U normalnim okolnostima, kada se ispravke pravilno preuzmu, u prozoru „Ažuriranje“ prikazaće se poruka „Baza virusnih definicija je ažurna“. U suprotnom će se prikazati jedna od sledećih poruka:

Baza virusnih definicija je zastarela

Ova poruka će se prikazati posle nekoliko neuspešnih pokušaja ažuriranja baze virusnih definicija. Preporučuje se da proverite postavke ažuriranja – najčešći razlog za ovu grešku su neispravno uneti podaci za potvrdu identiteta ili neispravno konfigurisane postavke veze.

Nod32 ea page update 05 Ažuriranje

Prethodno obaveštenje je u vezi sa sledeće dve poruke o neuspešnim ažuriranjima:

Nod32 ea page update 04 Ažuriranje

Korisničko ime i lozinka su neispravno uneti u okviru stavki Podešavanje > Ažuriranje. Preporučuje se da proverite podatke za potvrdu identiteta.

Nod32 ea page update 03 Ažuriranje

Nije moguće ažurirati bazu virusnih definicija. Mogući uzrok greške su neispravne postavke veze sa Internetom. Preporučuje se da proverite mogućnost povezivanja sa Internetom (tako što ćete otvoriti bilo koju Veb lokaciju u Veb pregledaču). Ako se Veb lokacija ne otvori, Internet veza verovatno nije uspostavljena ili postoje problemi sa mogućnošću povezivanja na računaru – obratite se dobavljaču Internet usluga (ISP).

 

Ažuriranje