Lista servera za ažuriranje

Nod32 ea config update servers Lista servera za ažuriranje

Ispravke za ESET NOD32 Antivirus moguće je preuzeti sa servera koji nisu podrazumevani serveri koje je ESET unapred definisao. Prikazani prozor dijaloga vam omogućava da dodate vlastite servere za ažuriranje koji će sadržati kopije datoteka ispravki.

Dodaj dodaje novi server za ažuriranje
Ukloni – sa liste briše odabrani server za ažuriranje

Lista servera za ažuriranje