Napredno podešavanje

Nod32 ea config update mirror advance Napredno podešavanje

Prozor dijaloga Napredno podešavanje sadrži dodatne opcije za distribuciju datoteka ispravki preko HTTP protokola i navođenje režima pristupa LAN-u. Dostupne su sledeće opcije:

HTTP server:
obezbeđuje kopije datoteka ispravki za klijentske računare preko HTTP protokola. Da bi server ispravno funkcionisao, fascikla za mirror kopije bi trebalo da se nalazi na istom serveru na kojem je pokrenut ERA server. Na klijentskom računaru, u odeljku Podešavanje –> Ažuriranje –> Server za ažuriranje umetnite novi server u obliku http://ime_servera:2221 (pod uslovom da je podešen port 2221). Za potvrdu identiteta fascikle za mirror kopije upotrebite korisničko ime i lozinku naloga kreiranog na Windows serveru sa kojeg preuzimate ispravke.

Port servera – ovde možete navesti broj HTTP porta za mirror server koji obezbeđuje ispravke programa za radne stanice.
Potvrda identiteta podrazumevano se ne zahteva potvrda identiteta za HTTP server (vrednost „NIŠTA“). Izaberite stavku „OSNOVNO“ da biste koristili base64 šifrovanje sa osnovnom potvrdom identiteta putem korisničkog imena i lozinke. Vrednost „NTLM“ koristi mogućnosti protokola za potvrdu identiteta NTLM korporacije Microsoft. Korisnička imena i lozinke za potvrdu identiteta odgovaraju postojećim korisnicima u sistemu sa aktiviranom funkcijom za pravljenje mirror kopija.

Poveži se serverom za ažuriranje kao

Izaberite (korisnički) identitet koji će primeniti modul koji kreira datoteke ispravki u okviru LAN-a. Sistemski nalog predstavlja podrazumevanu vrednost. Ako treba da promenite ovu vrednost, možete koristiti trenutnog korisnika ili kreirati i izabrati navedenog korisnika.
Preporučuje se da ne menjate podrazumevanu postavku zato što sprečava probleme pri promeni identiteta trenutno prijavljenog korisnika. Izmenite ovu vrednost samo u posebnim okolnostima.

Prekini vezu sa serverom nakon ažuriranja – izaberite ovu opciju da biste obezbedili prekid veze za ažuriranje da ne bi ostala aktivna. Ako ova opcija nije omogućena, operativni sistem će prekidati veze.

 

Napredno podešavanje