Opcije u ovom prozoru omogućavaju vam da definišete ponašanje programa tokom ažuriranja ili neposredno posle njega. Da bi ispravke bile ispravno preuzete, važno je da svi parametri budu tačno popunjeni. Ako koristite zaštitni zid, uverite se da je programu dozvoljena komunikacija sa Internetom (tj. http komunikacija).

Nod32 ea config update source Podešavanje ažuriranja

Izabrani profil

Profil za ažuriranje koji se trenutno koristi. Kliknite na dugme Profili… da biste kreirali novi profil.

Server za ažuriranje

Server za ažuriranje je mesto na kojem se skladište ispravke. Ako koristite ESET server, zadržite izabranu podrazumevanu opciju „Odaberi automatski“. Ukoliko koristite HTTP server – koji se naziva i mirror server – server za ažuriranje je potrebno podesiti na sledeći način: http://ime_računara_ili_njegova_IP_adresa:2221.

Korisničko ime, lozinka

Ovo su vaši podaci za potvrdu identiteta.

Pristup serverima za ažuriranje preduzeća ESET (tj. u polju „Server za ažuriranje“ izabrana je opcija „Odaberi automatski“) zavisi od provere važećeg korisničkog imena i lozinke.
Ako koristite lokalni mirror server, provera zavisi od konfiguracije. Podrazumevano se ne zahteva provera, tj. polja „Korisničko ime“ i „Lozinka“ ostaju prazna.

Kliknite na dugme Napredno podešavanje da biste prikazali prozor koji sadrži napredne opcije ažuriranja.

U slučaju da dođe do problema sa ažuriranjem, kliknite na dugme Obriši… da biste ispraznili fasciklu sa privremenim datotekama ispravki.

Ne prikazuj obaveštenje o uspešnom ažuriranju
isključuje obaveštenja sistemske palete u donjem desnom uglu ekrana. Korisno je da izaberete ovu opciju ako je pokrenuta aplikacija ili igra preko celog ekrana.

Podešavanje ažuriranja