Režim ažuriranja

Program vam omogućava da unapred definišete njegovo ponašanje ako bude dostupna nova nadogradnja komponente programa.

Nod32 ea config update mode Režim ažuriranja

Ažuriranje komponente programa

Nadogradnja komponente programa sadrži nove funkcije ili promene u funkcijama koje su već postojale u prethodnim verzijama. Nadogradnju možete izvršiti automatski bez intervencije korisnika ili možete odabrati da budete obavešteni o njoj. Kada se instalira nadogradnja komponente programa, možda će biti potrebno ponovno pokretanje.

Nikada ne ažuriraj komponente programa

nikada se neće vršiti ažuriranje komponenti programa. Ova opcija je pogodna za instalacije na serverima zato što je servere obično moguće ponovo pokrenuti samo za vreme održavanja.

Uvek ažuriraj komponente programa

nadogradnja komponente programa će biti preuzeta i instalirana automatski. Imajte u vidu da će možda biti potrebno ponovno pokretanje računara.

Pitaj pre preuzimanja komponenti programa

ako je dostupna nova nadogradnja komponente programa, program će prikazati prozor dijaloga koji vam omogućava da je preuzmete.

Izvrši ponovno pokretanje posle nadogradnje komponente programa

Da biste obezbedili ispravno funkcionisanje programa posle nadogradnji komponenti programa, biće neophodno ponovno pokretanje sistema.

Nikada nemoj ponovo pokretati računar

nećete biti upitani da izvršite ponovno pokretanje, čak i ako je ono potrebno. Imajte u vidu da se ova opcija ne preporučuje budući da računar možda neće raditi ispravno do sledećeg ponovnog pokretanja.

Ponudi ponovno pokretanje računara ako je potrebno

u prozoru dijaloga ćete biti upitani da ponovo pokrenete računar posle nadogradnje komponente programa.

Ako je potrebno, ponovo pokreni računar bez obaveštenja

kada se instalira nadogradnja komponente programa, računar će biti ponovo pokrenut (ako je potrebno).

 

Pitaj pre preuzimanja ispravke

Izaberite ovu opciju da bi se prikazalo obaveštenje kada bude dostupna nova ispravka.

Pitaj me ako je datoteka ispravke veća od

ako je datoteka ispravke veća od navedene vrednosti, program će prikazati obaveštenje.

Omogući režim testiranja
Ako omogućite ovu opciju, prilikom preuzimanja će biti preuzete beta verzije modula što korisniku omogućava da testira nove funkcije proizvoda. Listu trenutnih modula možete pronaći u okviru stavke Pomoć > Osnovni podaci.

 

Režim ažuriranja