Veza za pristup LAN-u

Nod32 ea config update lan Veza za pristup LAN u

Da bi se sa lokalnog servera zasnovanog na operativnom sistemu Windows NT izvršilo ažuriranje, potrebna je potvrda identiteta za ažurirane računare. Ako lokalnom sistemskom nalogu nije odobren pristup direktorijumu mirror servera (u kojem su uskladištene ispravke), biće neophodno da se navede nalog koji program koristi za pristup lokalnom serveru za ažuriranje.

Sistemski nalog

Program će koristiti sistemski nalog za potvrdu identiteta. Potvrda identiteta bi u normalnim okolnostima trebalo da funkcioniše. Ako dođe do problema, preporučuje se da koristite navedenog korisnika.

Trenutni korisnik

Program će za potvrdu identiteta koristiti nalog trenutno prijavljenog korisnika. U ovom slučaju, ažuriranje neće biti moguće ako nijedan korisnik nije prijavljen, zato što program neće moći da uspostavi vezu sa serverom.

Navedeni korisnik

Program će za potvrdu identiteta koristiti nalog navedenog korisnika. Koristite ovaj metod ako povezivanje sa sistemskim nalogom ne uspe. Imajte u vidu da navedeni korisnički nalog mora imati pristup direktorijumu sa datotekama ispravki na lokalnom serveru. U protivnom program neće moći da uspostavi vezu i preuzme ispravke.

Prekini vezu sa serverom posle ažuriranja

Izaberite ovu opciju ako veza sa serverom ostaje aktivna posle preuzimanja ispravki.

Veza za pristup LAN-u