Automatska provera datoteka pri pokretanju

Nod32 ea startup app Automatska provera datoteka pri pokretanju

Provera datoteka koje se automatski pokreću pri pokretanju sistema. Možete primeniti sledeće opcije:

Nivo kontrole

odaberite nivo/tip datoteka za proveru

 • Datoteke se pokreću pre prijavljivanja korisnika – program će se usredsrediti na datoteke koje se pokreću pre prijavljivanja korisnika

 • Datoteke se pokreću posle prijavljivanja korisnika – zadatak će se usredsrediti na datoteke koje se pokreću posle prijavljivanja korisnika

 • Samo najčešće korišćene datoteke – program će skenirati najčešće korišćene datoteke

 • Često korišćene datoteke – datoteke koje se redovno koriste

 • Datoteke koje se ne koriste često – skeniraće se samo one datoteke koje se ne koriste često

 • Datoteke koje se retko koriste – zadatak će se usredsrediti samo na retko korišćene datoteke

 • Sve registrovane datoteke – kontrolisaće se sve datoteke koje se pokreću sa sistemom

Provera prioriteta

nivo prioriteta za zadatak

 • Normalno – opterećenje sistema će biti uobičajeno

 • Niže– zadatak će se neznatno odraziti na performanse sistema

 • Najniže – performanse sistema će biti minimalno ugrožene

 • U stanju mirovanja – zadatak će se izvršiti kada je sistem u stanju mirovanja

Automatska provera datoteka pri pokretanju