Datoteke evidencije

Evidencije skladište informacije o važnim događajima: otkrivenim infiltracijama, evidencijama skeniranja na zahtev i lokalnog skeniranja i sistemske informacije.

Nod32 ea page logs Datoteke evidencije

Otkrivene pretnje

Evidencija pretnji nudi detaljne informacije o infiltracijama koje su otkrili ESET NOD32 Antivirus moduli. Informacije uključuju vreme otkrivanja, ime infiltracije, lokaciju, izvršenu radnju i ime korisnika koji je bio prijavljen u trenutku otkrivanja infiltracije. Da biste kopirali ili izbrisali neke redove iz evidencije (ili da biste izbrisali celu evidenciju), koristite kontekstualni meni (kliknite desnim tasterom miša na stavku).

Događaji

Evidencija događaja sadrži informacije o događajima i greškama do kojih je došlo u programu. Informacije koje se tu nalaze često mogu da vam pomognu u pronalaženju rešenja za problem do kojeg dolazi u programu.

Skeniranje računara na zahtev

Evidencija skenera skladišti informacije o rezultatima ručnog ili planiranog skeniranja. Svaki red odgovara jednoj kontroli računara. Ona navodi sledeće informacije: datum i vreme skeniranja, ukupan broj skeniranih, zaraženih i očišćenih datoteka i trenutni status skeniranja.

U dijalogu Evidencije skeniranja na zahtev kliknite dvaput na stavku evidencije da biste prikazali njen detaljni sadržaj u posebnom prozoru.
Koristite meni sadržaja (desni klik) da biste kopirali neke označene stavke (u svim tipovima evidencija).

Datoteke evidencije