Prosleđivanje sumnjivih datoteka

Ovaj prozor dijaloga vam omogućava da datoteku pošaljete na analizu preduzeću ESET.

Nod32 ea quarantine charon Haronov karantin

Komentar – kratak opis datoteke i njene aktivnosti
E-adresa za kontakt – e-adresa za kontakt šalje se preduzeću ESET zajedno sa sumnjivim datotekama i može biti upotrebljena za stupanje u kontakt sa vama ukoliko su za analizu potrebne dodatne informacije. Unošenje e-adrese za kontakt je opcionalno. Od preduzeća ESET nećete dobiti odgovor osim ako ne budu potrebne dodatne informacije zato što na naše servere svakodnevno stižu desetine hiljada datoteka što onemogućava odgovaranje na sve prosleđene poruke.

Haronov karantin