Karantin

Fascikla karantina predstavlja mesto na kojem se zaražene ili sumnjive datoteke skladište u bezopasnom obliku. Lokalni modul za zaštitu u karantin podrazumevano šalje sve novokreirane i izmenjene sumnjive datoteke, ali u karantin možete da pošaljete sve datoteke koje želite. Datoteke u karantinu kasnije mogu da se vrate na originalnu lokaciju ili bilo koju lokaciju koju odaberete. U prozoru „Karantin“ kliknite desnim tasterom miša na objekat u karantinu da biste izvršili sledeće radnje sa datotekama: dodavanje, vraćanje u prethodno stanje, vraćanje na novu lokaciju, vraćanje i izuzimanje iz otkrivanja, uklanjanje ili prosleđivanje na analizu laboratoriji preduzeća ESET.

Nod32 ea page quarantine Karantin

Karantin