Čuvanje konfiguracije

Ova poruka o grešci ukazuje na to da postavke nisu ispravno sačuvane zbog greške. To obično znači da korisnik koji je pokušao da izmeni parametre programa nema odgovarajuća prava pristupa ili nema neophodne privilegije za operativni sistem koje su potrebne za izmenu datoteka za konfiguraciju i sistemskog registra. Da biste izvršili željene izmene, potrebno je da se prijaviti administrator sistema.

 

Čuvanje konfiguracije