Kontekstualni meni

Kontekstualni meni se prikazuje kada desnim tasterom miša kliknete na izabrani objekat. Meni navodi sve opcije koje su dostupne za izvršavanje nad objektom.
U kontekstualni meni je moguće integrisati elemente kontrole programa ESET NOD32 Antivirus. Detaljnije opcije podešavanja za ovu funkcionalnost dostupne su u naprednim opcijama, u odeljcima Korisnički interfejs i Kontekstualni meni.

Nod32 ea config shellext Kontekstualni meni

Integriši u kontekstualni meni
U kontekstualni meni je moguće integrisati elemente kontrole programa ESET NOD32 Antivirus.

Tip menija
Sledeće opcije su dostupne u padajućem meniju tipa „Meni“:

Kompletno (prvo skeniranje)
aktivira sve opcije kontekstualnog menija; glavni meni će prikazati opciju Skeniraj pomoću programa ESET NOD32 Antivirus

Kompletno (prvo čišćenje)
aktivira sve opcije kontekstualnog menija; glavni meni će prikazati opciju Očisti pomoću programa ESET NOD32 Antivirus

Samo skeniranje
u kontekstualnom meniju će biti prikazana samo opcija Skeniraj pomoću programa ESET NOD32 Antivirus

Samo čišćenje
u kontekstualnom meniju će biti prikazana samo opcija Očisti pomoću programa ESET NOD32 Antivirus

Potvrde
Prikazuje dodatno upozorenje kada korisnik pokuša da primeni opciju kontekstualnog menija na veći broj objekata od broja koji je naveden u polju Pitaj me ako je broj datoteka veći od… . Ova opcija je podrazumevano podešena na osam objekata.

 

Kontekstualni meni