Skriveni prozori obaveštenja

Nod32 config hidden message Skriveni prozori obaveštenja

Ako je za neki prozor obaveštenja (upozorenja) koji je prethodno prikazan izabrana opcija „Ubuduće ne prikazuj ovu poruku“, on će se pojaviti na listi skrivenih prozora obaveštenja. Radnje koje se sada automatski izvršavaju prikazane su u koloni sa naslovom Potvrdi.

Prikaži
Prikazuje pregled prozora obaveštenja koja trenutno nisu prikazana i za koje je konfigurisana automatska radnja.

Ukloni
Uklanja stavke sa liste skrivenih okvira za poruke. Svi prozori obaveštenja koji se uklone sa liste biće ponovo prikazani.

 

Skriveni prozori obaveštenja