Upozorenja i obaveštenja

Odeljak „Obaveštenje“ služi za konfigurisanje ponašanja poruka upozorenja o virusima i drugih sistemskih obaveštenja (npr. poruka o uspešnom ažuriranju) da bi odgovarale vašim potrebama. Pored toga, možete podesiti vreme prikazivanja i nivo prozirnosti obaveštenja sistemske palete (primenjuje se samo na sisteme koji podržavaju obaveštenja sistemske palete).

Nod32 ea config alert Upozorenja i obaveštenja

Prikaži upozorenja

Ova opcija vam omogućava da uključite/isključite prikazivanje poruka upozorenja o virusima.

Automatski zatvaraj okvire za poruke

Da bi se iskačući prozori automatski zatvarali nakon određenog vremenskog perioda, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu i navedite vremenski interval.

Prikazuj obaveštenja na radnoj površini

Ova opcija vam omogućava da podesite režim prikaza obaveštenja radne površine. Kliknite na dugme Konfiguriši obaveštenja… da biste otvorili prozor dijaloga koji vam omogućava da podesite vreme prikazivanja za obaveštenja radne površine, kao i prozirnost prozora.

Prikaži balončić sa savetima na traci zadataka (za s)

Izaberite ovu opciju da biste prikazali obaveštenja sistemske palete u oblasti sistemske palete u donjem desnom uglu ekrana i navedite vreme prikazivanja u sekundama. Na primer, ovo se primenjuje na poruke o ažuriranju virusnih definicija.

Prikazuj samo obaveštenja koja zahtevaju intervenciju korisnika

Pomoću ove opcije možete uključiti/isključiti prikazivanje poruka koje zahtevaju intervenciju korisnika.

Prikazuj samo obaveštenja koja zahtevaju intervenciju korisnika kada su pokrenute aplikacije u režimu celog ekrana

Izaberite ovu opciju da biste prikazali samo obaveštenja koja zahtevaju intervenciju korisnika ako je pokrenuta aplikacija ili igra preko celog ekrana.

U sistemima sa više korisnika obaveštenja prikazuj na ekranu ovog korisnika:

Navodi korisnika koji će primati sistemska i druga obaveštenja u sistemima koji većem broju korisnika omogućavaju istovremeno povezivanje.

 

Upozorenja i obaveštenja