Podešavanje obaveštenja radne površine

Nod32 ea config desktop Podešavanje obaveštenja radne površine

Ovaj prozor dijaloga vam omogućava da podesite režim prikaza obaveštenja radne površine.

Trajanje

podesite vreme prikazivanja obaveštenja

Prozirnost

omogućava vam da prilagodite prozirnost obaveštenja

Pregled

Kliknite na ovo dugme da biste prikazali uzorak obaveštenja koristeći trenutne postavke

Podešavanje obaveštenja radne površine