Podrazumevane postavke 1

Nod32 ea default1 Podrazumevane postavke 1

Vraća postavke modula na podrazumevane postavke koje je definisalo preduzeće ESET. Ovaj prozor dijaloga se prikazuje kada na ekranu za podešavanje svakog pojedinačnog modula kliknete na dugme „Podrazumevano“.

Podrazumevane postavke 1