Meni programa

Nod32 ea menu Meni programa

U glavnom meniju programa dostupne su neke od najvažnijih opcija podešavanja i funkcija. Sadržaj menija zavisi od trenutnog režima prikaza.

Stavke menija programa koje su dostupne u naprednom režimu:

Korisnički interfejs

Napredni režim – prikazuje napredne opcije režima prikaza
USPOSTAVI POČETNE VREDNOSTI rasporeda prozora menja veličinu prozora programa na podrazumevanu veličinu

Podešavanje

Podešavanje korisničkog imena i lozinke… omogućava vam da umetnete/promenite podatke o potvrdi identiteta za ESET NOD32 Antivirus.
Podešavanje proxy servera omogućava vam da konfigurišete proxy server ako se on koristi za povezivanje sa Internetom.
Zaštita od virusa i spajvera prikazuje prozor „Podešavanje“ za modul.
Uvezi/izvezi postavke omogućava vam da uvezete/izvezete konfiguraciju programa ESET NOD32 Antivirus iz datoteke ili u nju.
Napredno podešavanje… otvara prozor dijaloga sa opcijama naprednog podešavanja koji vam omogućava da konfigurišete ESET NOD32 Antivirus.

Alatke

Datoteke evidencije, karantin, planer i SysInspector – otvara prozore dijaloga u vezi sa datom alatkom u programu ESET NOD32 Antivirus.
Prosledi datoteku na analizu… – otvara prozor dijaloga koji vam omogućava da sumnjive datoteke prosledite na analizu laboratorijama za viruse preduzeća ESET.

Pomoć

Meni sadrži opcije dostupne na ESET NOD32 Antivirus interaktivnim stranicama za pomoć. On obuhvata i veze ka Veb stranici preduzeća, enciklopediji virusa, radaru za viruse i obrazac sa upitima za tehničku podršku.

 

Meni programa