Zaštita od virusa i spajvera

Ovaj prozor prikazuje pregled svih modula za zaštitu. Da biste privremeno isključili pojedinačne module, kliknite na dugme Onemogući ispod željenog modula. Imajte u vidu da to može smanjiti zaštitu računara. Da biste pristupili detaljnim postavkama za svaki modul, kliknite na dugme Konfiguriši…

Kliknite na dugme Uredi izuzetke… da biste otvorili prozor za podešavanje Izuzetak koji vam omogućava da izuzmete datoteke i fascikle iz skeniranja koje obavlja zaštita sistema datoteka u realnom vremenu.

Nod32 ea page settings antivirus Podešavanje zaštite od virusa

Privremeno onemogući antivirus i antispajver zaštitu

Onemogućava sve module za zaštitu od virusa i spajvera

Konfiguriši skeniranje računara…

Kliknite da biste podesili parametre skeniranja na zahtev (ručno izvršeno skeniranje).

Napredno podešavanje antivirus i antispajver zaštite…

Napredne opcije zaštite od virusa

Podešavanje zaštite od virusa