Novi profil

Nod32 ea profile new Novi profil

Ime profila

Unesite ime profila koji treba da se kreira.

Kopiraj postavke iz profila:

Omogućava vam da kopirate parametre iz postojećeg profila.

Novi profil