Upravljač profilima

Nod32 ea profile manager Upravljač profilima

Uređivač profila u odeljku „Podešavanje ažuriranja“ omogućava korisnicima da kreiraju nove profile za ažuriranje. Kreirajte i koristite sopstvene prilagođene profile (tj. profile koji nisu podrazumevani „Moj profil“) samo ako računar koristi nekoliko načina za povezivanje sa serverima za ažuriranje.

Primer je laptop računar koji se obično povezuje sa lokalnim serverom – mirror – u lokalnoj mreži, ali preuzima ispravke direktno sa servera za ažuriranje preduzeća ESET kada mu se prekine veza sa lokalnom mrežom (poslovni put). U ovom slučaju pogodno je kreirati dva profila: prvi se povezuje sa lokalnim serverom, a drugi sa serverima preduzeća ESET. Zatim u meniju „Alatke“ izaberite stavku „Planer“ i uredite parametre zadatka ažuriranja. Odredite jedan profil kao primarni, a drugi kao sekundarni.

Izabrani profil

Profil za ažuriranje koji se trenutno koristi. Da biste ga promenili, odaberite profil iz padajućeg menija.

Dodaj

Kreirajte nove profile za ažuriranje.

Donji deo prozora navodi postojeće profile.

Upravljač profilima