Status zaštite

Nod32 ea page status Status zaštite

Status zaštite pruža informacije o bezbednosti i trenutnom nivou zaštite računara.

Prozor statusa takođe prikazuje ukupan broj blokiranih napada, kao i informacije o instaliranoj verziji baze virusnih definicija.

Tu se mogu pronaći i informacije o datumu isteka programa.

 

Status zaštite:

Zelena ikona statusa zaštite ukazuje na to da je obezbeđena maksimalna zaštita.

Crveni ekran ukazuje na kritične probleme – nije obezbeđena maksimalna zaštita računara. Do ovoga može doći zbog deaktivacije zaštite od virusa

1. Antivirusna zaštita je onemogućena

Na ovaj problem ukazuju crveni ekran i crveni znak uzvika pored stavke „Antivirus i antispajver“. Zaštitu od virusa možete ponovo da omogućite klikom na dugme „Omogući zaštitu sistema datoteka u realnom vremenu“.

Nod32 ea page status 02 Status zaštite

Status zaštite