Bezbedni režim

Nod32 ea safemode Bezbedni režim

Ako je grafički interfejs programa ESET NOD32 pokrenut u bezbednom režimu, prikazuje se prozor dijaloga koji prijavljuje da će aplikacija biti pokrenuta u bezbednom režimu. Pošto je u bezbednom režimu ograničen rad svih programa, nije moguće otvoriti grafički interfejs programa ESET NOD32 Antivirus kao u standardnom režimu.
Prikazani prozor će vam dozvoliti da pokrenete skeniranje računara. Ako želite da proverite da li na računaru postoji zlonamerni kôd, izaberite opciju Da.
Na ovaj način ćete pokrenuti skeniranje u posebnom prozoru pomoću istih parametara koji važe i za podrazumevani profil skeniranja računara posle instalacije programa ESET NOD32 Antivirus.
Izaberite opciju Ne da biste zatvorili prozor dijaloga. ESET NOD32 Antivirus neće izvršiti nijednu radnju.

 

Bezbedni režim