Daljinska administracija

ESET Remote Administrator je program koji služi za upravljanje proizvodima preduzeća ESET na većim mrežama. Pomoću daljinske administracije program možete kontrolisati kao da radite direktno na računaru. U mogućnosti ste da instalirate, konfigurišete, prikažete evidencije, planirate zadatke ažuriranja, zadatke skeniranja itd. Komunikacija između programa ESET Remote Administrator (ERAS) i ESET bezbednosnih proizvoda zahteva ispravnu konfiguraciju na obe strane.

Nod32 ea config ra Daljinska administracija

Poveži se sa serverom za daljinsku administraciju

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste ESET bezbednosni proizvod povezali sa programom ERAS.

Interval između povezivanja sa serverom (min.)

Ovo ukazuje na to koliko često će se ESET bezbednosni proizvod povezivati sa programom ERAS radi slanja podataka.

Primarni server, sekundarni server
Obično je potrebno konfigurisati samo primarni server. Ako koristite više ERA servera na mreži, možete odabrati da dodate drugu vezu sa sekundarnim ERA serverom. Ona će služiti kao rezervno rešenje. Dakle, ako primarni server postane nedostupan, ESET bezbednosno rešenje će se automatski povezati sa sekundarnim ERA serverom. Istovremeno će pokušati da ponovo uspostavi vezu sa primarnim serverom. Kada ova veza bude ponovo aktivna, ESET bezbednosno rešenje će se vratiti na primarni server. Konfigurisanje dva profila servera daljinske administracije je optimalno za mobilne klijente sa notebook računarima koji se povezuju sa lokalne mreže i izvan mreže.

Adresa servera

Navedite DNS ime ili IP adresu servera na kojem radi ERAS.

Port

Ovo polje sadrži unapred definisanu vrednost. Podrazumevani port koji se koristi za povezivanje sa programom ERAS ne bi trebalo da se menja ako je moguće.

Server za daljinsku administraciju zahteva potvrdu identiteta

Omogućava vam da unesete lozinku za povezivanje sa RAS-om, ako se ona zahteva.

 

Nikada se ne povezuj sa serverom koji nema bezbednu komunikaciju

Izaberite ovu opciju da biste onemogućili povezivanje sa ERA serverima kada je omogućen pristup bez potvrde identiteta (v. stavke „ERA konzola > Opcije servera > Bezbednost > Omogući pristup bez potvrde identiteta za klijente“).

Daljinska administracija