Integracije klijenta e-pošte

Nod32 ea config mailplugins Integracije klijenta e pošte

Kao deo bezbednosnih mera, ESET NOD32 Antivirus proverava komunikaciju e-poštom. Zbog toga on mora biti integrisan sa vašim klijentom e-pošte da bi mogao da premešta zaražene poruke u odgovarajuću fasciklu u klijentu e-pošte. Nakon integracije opcije programa će biti dostupne u programu za e-poštu. U trenutnoj verziji su podržani sledeći programi: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail i Mozilla Thunderbird.

Da biste obezbedili integrisanost programa ESET NOD32 Antivirus sa vašim klijentom e-pošte, na ekranu za podešavanje integracije potvrdite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu.

Izaberite opciju Onemogući proveru pri promeni sadržaja prijemnog poštanskog sandučeta ako se sistem usporava pri radu sa klijentom e-pošte. Do takve situacije može doći pri preuzimanju e-pošte iz Kerio Outlook Connector skladišta.

 

Integracije klijenta e-pošte