Ponovno skeniranje poruka

Nod32 ea dialog mailplugins processing messages Ponovno skeniranje poruka

ESET NOD32 Antivirus traka sa alatkama koja je integrisana u klijentima e-pošte omogućava korisniku da navede nekoliko opcija za proveru e-pošte. Opcija „Ponovo skeniraj poruke“ nudi dva režima skeniranja:

Sve poruke u trenutnoj fascikli skenira poruke u trenutno prikazanoj fascikli
Samo izabrane poruke skenira samo poruke koje je korisnik označio

Stavka Skeniraj i već skenirane poruke obezbeđuje skeniranje poruka koje je modul za zaštitu od bezvredne pošte već skenirao.

 

Ponovno skeniranje poruka