Traka sa alatkama programa MS Outlook

Modul za zaštitu od bezvredne pošte za Microsoft Outlook funkcioniše kao dodatna komponenta. Kada se ESET NOD32 Antivirus instalira, traka sa alatkama koja sadrži opcije modula za zaštitu od bezvredne pošte dodaje se u program Microsoft Outlook.

Nod32 ea outlook toolbar Traka sa alatkama programa MS Outlook

ESET NOD32 Antivirus

Dvostruki klik na ikonu otvara glavni prozor programa ESET NOD32 Antivirus.

 

Ponovo skeniraj poruke
Skeniranje e-pošte na zahtev. Možete da navedete poruke koje želite da skenirate. Sva skenirana e-pošta može se ponovo skenirati. Detaljnije informacije potražite u dijalogu Ponovno skeniranje poruka.

 

Podešavanje skenera
Prikazuje opcije podešavanja zaštite klijenta e-pošte.

Korisnički interfejs

Zaključaj traku
Zaključava trenutni položaj trake sa alatkama. Položaj će se podesiti pri svakom pokretanju programa.

 

Traka sa alatkama programa MS Outlook