Traka sa alatkama programa Outlook Express i Windows pošta

Modul za zaštitu od bezvredne pošte za Outlook Express i Windows poštu funkcioniše kao dodatni modul. Kada se ESET NOD32 Antivirus instalira, traka sa alatkama koja sadrži opcije modula za zaštitu od bezvredne pošte dodaje se u programe Outlook Express ili Windows pošta:

Nod32 ea oe toolbar Traka sa alatkama programa Outlook Express i Windows pošta

ESET NOD32 Antivirus
Kliknite na ikonu da biste otvorili ESET NOD32 Antivirus.

Proveri e-poštu
Omogućava vam da ručno pokrenete proveru e-pošte. Možete da navedete poruke koje će biti proverene i možete da aktivirate ponovno skeniranje primljene e-pošte. Više informacija potražite u članku Zaštita klijenta e-pošte

Podešavanje skenera

Prikazuje opcije podešavanja zaštite klijenta e-pošte

Korisnički interfejs

Prilagodi izgled
Izgled trake sa alatkama može da se izmeni za klijent e-pošte. Opozovite izbor opcije za prilagođavanje izgleda nezavisno od parametara programa za e-poštu.

Prikaži tekst
Prikazuje opise za ikone.

Tekst zdesna
Opisi opcija se sa dna premeštaju na desnu stranu ikona.

Velike ikone
Prikazuje velike ikone za opcije menija.

 

Traka sa alatkama programa Outlook Express i Windows pošta