Traka sa alatkama programa Thunderbird

Modul funkcioniše kao dodatna komponenta za program Mozilla Thunderbird. Nakon instalacije programa ESET NOD32 Antivirus, traka sa alatkama se prikazuje u programu Thunderbird.

Nod32 ea tb toolbar Traka sa alatkama programa Thunderbird

ESET NOD32 Antivirus
Kliknite dvaput na ESET ikonu da biste otvorili glavni prozor programa ESET NOD32 Antivirus.

Ponovo skeniraj poruke
Skeniranje e-pošte na zahtev. Možete da navedete poruke koje želite ponovo da skenirate ili će se sva skenirana e-pošta ponovo skenirati. Detaljnije informacije potražite u dijalogu Ponovno skeniranje poruka.

Podešavanje skenera
Prikazuje opcije podešavanja za zaštitu klijenta e-pošte.

Korisnički interfejs

Prikaži ikone
Prikazuje ikone trake sa alatkama koje predstavljaju opcije programa.

Prikaži tekst
Prikazuje opise za ikone trake sa alatkama.

Male ikone
Prikazuje male ikone za opcije trake sa alatkama.

Tekst udesno
Prebacuje tekst udesno od ikona na traci sa alatkama.

 

Traka sa alatkama programa Thunderbird