Ispravke operativnog sistema

Prozor „Sistemske ispravke“ prikazuje listu dostupnih ispravki spremnih za preuzimanje i instaliranje. Nivo prioriteta ispravke prikazuje se pored njenog imena.

Kliknite na dugme Pokreni ažuriranje sistema da biste započeli preuzimanje i instaliranje ispravki operativnog sistema.

 

Ispravke operativnog sistema