Ažuriranje operativnog sistema – postavke

Nod32 config windows update Ažuriranje operativnog sistema – postavke

Funkcija za ažuriranje operativnog sistema Windows predstavlja važnu komponentu zaštite korisnika od zlonamernog softvera. Zbog toga je od vitalnog značaja instaliranje ispravki za Microsoft Windows čim one postanu dostupne. ESET Smart Security vas obaveštava o ispravkama koje nedostaju u skladu sa nivoom koji navedete. Dostupni su sledeći nivoi:

Nema ispravki neće biti ponuđeno preuzimanje sistemskih ispravki
Ispravke niskog prioriteta biće ponuđeno preuzimanje ispravki koje su označene kao ispravke niskog prioriteta i više
Uobičajene ispravke biće ponuđeno preuzimanje ispravki koje su označene kao uobičajene i više
Važne ispravke biće ponuđeno preuzimanje ispravki koje su označene kao važne i više
Kritične ispravke biće ponuđeno samo preuzimanje kritičnih ispravki

Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene. Prozor „Sistemske ispravke“ biće prikazan posle provere statusa na serveru za ažuriranje. Zbog toga informacije o sistemskim ispravkama možda neće biti dostupne odmah nakon što sačuvate promene.

Ažuriranje operativnog sistema – postavke