Proxy server

U velikim LAN mrežama posrednik za vezu između računara i Interneta može biti proxy server. U tom slučaju potrebno je definisati sledeće postavke. U protivnom program neće moći da se ažurira automatski.

Nod32 ea config connection Proxy server

Koristi proxy server

Ovu opciju je potrebno izabrati ako računar za povezivanje sa Internetom koristi proxy server.

Proxy server, port

Unesite IP adresu i port proxy servera koji koristite.

Proxy server zahteva potvrdu identiteta

Ako proxy server zahteva potvrdu identiteta, polja bi trebalo popuniti važećim korisničkim imenom i lozinkom čime se odobrava pristup proxy serveru.

Korisničko ime, lozinka – ovo su vaši podaci za potvrdu identiteta radi pristupa proxy serveru. Popunite ova polja samo ako se zahtevaju korisničko ime i lozinka.

Otkrij proxy server

Kliknite na ovo dugme da bi se automatski otkrile postavke proxy servera.

Proxy server