Filtriranje protokola

Napomena

Počevši od operativnog sistema Windows Vista servisni paket 1 i sistema Windows Server 2008, za proveru mrežne komunikacije koristi se nova arhitektura „Windows platforma za filtriranje“ (WFP). Budući da WFP tehnologija koristi specijalne tehnike nadgledanja, odeljak Filtriranje protokola nije dostupan.

Ova kartica sadrži opcije podešavanja zaštite od virusa za POP3 (koriste ga klijenti e-pošte za preuzimanje e-pošte sa udaljenih servera) i HTTP (koristi se za pregledanje Interneta) protokole aplikacije. Protokole kontroliše ThreatSense mašina za skeniranje koja neprimetno integriše sve napredne tehnike skeniranja malvera. Kontrola funkcioniše automatski bez obzira na Internet pregledač ili klijent e-pošte koji se koristi. Šifrovanu (SSL) komunikaciju potražite u okviru stavki „Filtriranje protokola > SSL“.

Nod32 ea config epfw scan main page Filtriranje protokola

Omogući filtriranje sadržaja protokola aplikacije

Ako je omogućena ova opcija, antivirusni skener proverava kompletan HTTP i POP3 saobraćaj.

 

Nadgledanje kompletne komunikacije obezbeđuje usmeravanje saobraćaja na interni proxy server na kojem se vrši skeniranje na prisustvo pretnji. Usmeravanje se može omogućiti za sledeće:

  • HTTP i POP3 portove – ograničava usmeravanje saobraćaja na interni proxy server samo za HTTP i POP3 portove
  • Aplikacije označene kao Internet pregledači i klijenti e-pošte – ograničava usmeravanje saobraćaja na interni proxy server samo za aplikacije označene kao Internet pregledači i klijenti e-pošte
  • Portovi i aplikacije označene kao Internet pregledači ili klijenti e-pošte – omogućava usmeravanje kompletnog saobraćaja na HTTP i POP3 portovima, kao i kompletnu komunikaciju aplikacija označenih kao Internet pregledači i klijenti e-pošte na internom proxy serveru

 

Filtriranje protokola