SSL

 

Nod32 ea config epfw ssl SSL

 

 

Konfiguracija protokola kapsuliranih u SSL protokolu

Uvek skeniraj SSL protokol
Izaberite ovu opciju da biste skenirali sve komunikacije koje koriste certifikat naveden na listi pouzdanih certifikata. Komunikacije koje koriste certifikate navedene na listi izuzetih certifikata neće biti proveravane.

Pitaj me o neposećenim lokacijama (moguće je postaviti izuzetke)
Ako unesete novu lokaciju zaštićenu SSL-om (sa nepoznatim certfikatom), biće prikazano pitanje pre nego što posetite lokaciju

Ne skeniraj SSL protokol
Ako je izabrana ova opcija, ESET NOD32 Antivirus neće skenirati komunikacije preko SSL-a

 

Primeni kreirane izuzetke na osnovu certifikata
aktivira korišćenje izuzetaka navedenih u izuzetim i pouzdanim certifikatima za skeniranje SSL komunikacije. Ova opcija je dostupna ako izaberete stavke „Filtriranje protokola > SSL > Uvek skeniraj SSL protokol“.

Blokiraj šifrovanu komunikaciju koja koristi zastareli SSL v2 protokol
Komunikacija koja koristi stariju verziju SSL protokola automatski će biti blokirana

 

SSL