Certifikati

Nod32 ea config epfw ssl cert set Certifikati

Vrhovni certifikat

Dodaj vrhovni certifikat u poznate pregledače
da bi SSL komunikacija radila ispravno u pregledačima/klijentima e-pošte, važno je da vrhovni certifikat za ESET, spol s r.o. bude dodat na listu poznatih vrhovnih certifikata (izdavači). Izaberite ovu opciju da biste ESET vrhovni certifikat automatski dodali poznatim pregledačima (npr. Opera, Firefox). Certifikat se automatski dodaje pregledačima koji koriste sistemsko skladište certifikata (npr. Internet Explorer). Da biste na nepodržane pregledače primenili certifikat, izaberite stavke „Prikaži certifikat > Detalji > Kopiraj u datoteku…“ i ručno ga uvezite u pregledač.

 

Ako certifikat nije moguće proveriti pomoću skladišta pouzdanih vrhovnih autoriteta za certifikaciju

Pitaj o valjanosti certifikata
Zahteva od korisnika da izabere radnju koja će se preduzeti

Blokiraj komunikaciju koja koristi certifikat
Prekida vezu sa lokacijom koja koristi certifikat ako je on nevažeći ili oštećen

Pitaj o valjanosti certifikata
Zahteva od korisnika da izabere radnju koja će se preduzeti

Blokiraj komunikaciju koja koristi certifikat
Prekida vezu sa lokacijom koja koristi certifikat

 

 

Certifikati