Izuzeti certifikati

Nod32 ea config epfw ssl exclude Izuzeti certifikati

Odeljak Izuzeti certifikati sadrži certifikate koji se smatraju bezbednima. Program neće proveravati sadržaj šifrovanih komunikacija koje koriste certifikate sa ove liste. Preporučuje se da instalirate samo one Veb certifikate čija bezbednost je zagarantovana i koji ne zahtevaju filtriranje sadržaja.

Da biste sa liste izbrisali stavke, kliknite na dugme Ukloni.
Kliknite na dugme Prikaži da biste prikazali informacije o izabranom certifikatu.

 

Izuzeti certifikati