Šifrovana SSL komunikacija

Nod32 ea dialog epfw new certificate Šifrovana SSL komunikacija

 

Ako je računar konfigurisan za skeniranje SSL protokola, možda će se otvoriti prozor dijaloga koji od vas traži da odaberete radnju kada dođe do pokušaja uspostavljanja šifrovane komunikacije (pomoću nepoznatog certifikata). Prozor dijaloga sadrži sledeće informacije: ime aplikacije koja je pokrenula komunikaciju i ime korišćenog certifikata. Ako se certifikat ne nalazi u skladištu pouzdanih vrhovnih autoriteta za certifikaciju, on se smatra nepouzdanim. Za certifikate su dostupne sledeće radnje:

Da – certifikat će privremeno biti označen kao pouzdan za trenutnu sesiju – pri sledećem pokušaju korišćenja certifikata neće se prikazati prozor sa upozorenjem.

Da, uvek – označava certifikat kao pouzdan i dodaje ga na listu pouzdanih certifikata – nijedan prozor sa upozorenjem se ne prikazuje za pouzdane certifikate

Ne – označava certifikat kao nepouzdan za trenutnu sesiju – prozor sa upozorenjem će se prikazati pri sledećem pokušaju korišćenja certifikata.

Izuzmi – dodaje certifikat na listu izuzetih certifikata – podaci preneti putem datog šifrovanog kanala uopšte se neće proveravati.

 

Šifrovana SSL komunikacija