Čišćenje

Nod32 ea config clean Čišćenje

Ova kartica vam omogućava da konfigurišete ponašanje skenera u vezi sa čišćenjem zaraženih datoteka.

Ne čisti

Zaražene datoteke se neće čistiti automatski. Program će prikazati prozor upozorenja i omogućiće korisniku da odabere radnju.

Upozorenje

Ako arhiva sadrži datoteke koje su zaražene, postoje dve opcije za postupanje sa arhivom. U standardnom režimu cela arhiva bi bila izbrisana u slučaju da su sve datoteke koje sadrži zaražene. U režimu striktnog čišćenja arhiva bi bila izbrisana ako sadrži najmanje jednu zaraženu datoteku bez obzira na status ostalih datoteka u arhivi.

Podrazumevani nivo

Program će automatski pokušati da očisti ili izbriše zaraženu datoteku. Ako nije moguće automatski izabrati ispravnu radnju, program nudi izbor radnji praćenja. Isto se dešava ako nije moguće dovršiti unapred definisanu radnju.

Striktno čišćenje

Program će očistiti ili izbrisati sve zaražene datoteke. Jedini izuzeci su sistemske datoteke. Ako nije moguće njihovo čišćenje, korisniku će u prozoru upozorenja biti ponuđena radnja za preduzimanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čišćenje