Opcije

Nod32 ea config method Opcije

Odeljak za metode vam omogućava da definišete metode skeniranja koji će se primenjivati i tipove aplikacija koje želite da otkrijete.

Definicije

Definicije mogu precizno i pouzdano otkriti i identifikovati viruse. Zahvaljujući sistemu za automatsko ažuriranje, nove definicije su dostupne u roku od nekoliko časova. Njihov nedostatak je u tome što otkrivaju samo viruse koje poznaju (ili njihove neznatno izmenjene verzije).

Heuristika

Heuristika je algoritam koji analizira (zlonamernu) aktivnost programa. Osnovna prednost je u mogućnosti identifikacije zlonamernog softvera koji nije postojao ili nije bio poznat prethodnoj bazi virusnih definicija. Nedostatak je (veoma mala) verovatnoća lažnih upozorenja.

Napredna heuristika

Napredna heuristika se sastoji od jedinstvenog heurističkog algoritma koji je razvio ESET i koji je optimizovan za otkrivanje računarskih crva i trojanskih konja, a napisan je u složenim programskim jezicima. Zahvaljujući naprednoj heuristici, mogućnosti otkrivanja programa su znatno veće.

Adver/spajver/riskver

Ova kategorija uključuje softver koji prikuplja razne informacije o korisnicima bez njihove saglasnosti, kao i softver koji prikazuje reklamne materijale.

Potencijalno nebezbedne aplikacije

Potencijalno nebezbedne aplikacije predstavljaju klasifikaciju koja se koristi za komercijalni legalni softver. One obuhvataju programe kao što su alatke za daljinski pristup, aplikacije za oporavak lozinki i programe koji hvataju ono što se kuca na tastaturi (programi koji snimaju svaki pritisak tastera od strane korisnika). Ova opcija je podrazumevano onemogućena.

Potencijalno neželjene aplikacije

Potencijalno neželjene aplikacije nisu nužno zlonamerne, ali na određeni način mogu uticati na performanse računara. Takve aplikacije obično zahtevaju saglasnost da bi bile instalirane. Ako se nalaze na vašem računaru, sistem se ponaša drugačije (u poređenju sa stanjem pre njihove instalacije). Najznačajnije promene su sledeće:

  • otvoreni su novi prozori koje ranije niste videli

  • aktivacija i pokretanje skrivenih procesa

  • povećana upotreba sistemskih resursa

  • promene u rezultatima pretrage

  • aplikacija komunicira sa udaljenim serverima

Opcije