Skeniranje računara

Skeniranje na zahtev je važan deo rešenja za zaštitu od virusa. Koristi se za skeniranje datoteka i fascikli na računaru. Preporučujemo da obavljate redovna detaljna skeniranja sistema da biste obezbedili odgovarajuću bezbednost sistema.

Nod32 ea scanner main Skeniranje računara

Skeniranje možete da pokrenete u dva režima: Smart skeniranje i Prilagođeno skeniranje.

Skeniranje računara