Otkrivanje pretnji

Nod32 ea scan clean Otkrivanje pretnji

Ako postoje zaražene datoteke koje nisu očišćene tokom skeniranja (ili je nivo čišćenja podešen na Nemoj čistiti), prikazuje se prozor sa upozorenjem koji od vas traži da izaberete radnje za ove datoteke. Najpre izaberite radnje za datoteke (radnje se podešavaju pojedinačno za svaku datoteku na listi), a zatim kliknite na dugme Izvrši.

 

Otkrivanje pretnji