Podešavanje skeniranja

Nod32 ea config scanner scan Podešavanje skeniranja

Skeniraj Alternate data streams (ADS)

Alternate data streams (ADS) koje koristi NTFS sistem datoteka predstavljaju veze datoteka i fascikli koje su nevidljive za uobičajene tehnike skeniranja. Brojni infiltratori pokušavaju da izbegnu otkrivanje prerušavanjem u ADS.

Pokreni pozadinsko skeniranje sa niskim prioritetom

Svaka sekvenca skeniranja troši određenu količinu sistemskih resursa. Ako radite sa programima koji znatno opterećuju sistemske resurse, možete aktivirati pozadinsko skeniranje niskog prioriteta i uštedeti resurse za aplikacije.

Evidentiraj sve objekte

Ako izaberete ovu opciju, datoteka evidencije će prikazati sve skenirane datoteke, čak i one koje nisu zaražene.

Omogući Smart optimizaciju

Ako je omogućena Smart optimizacija, koriste se optimalne postavke da bi se obezbedio najefikasniji nivo skeniranja uz istovremeno održavanje najveće brzine skeniranja. Razni moduli za zaštitu vrše inteligentno skeniranje, a svaki od njih koristi različite metode skeniranja i primenjuje ih na određene tipove datoteka. Smart optimizacija nije strogo definisana u okviru proizvoda. Naprotiv, razvojni tim preduzeća ESET je čini fleksibilnom neprestano primenjujući nove promene koje se nakon toga integrišu sa ESET bezbednosnim rešenjem putem redovnih ažuriranja. Ako je Smart optimizacija onemogućena, pri izvršavanju skeniranja će biti primenjene samo korisnički definisane postavke u ThreatSense jezgru određenih modula.

 

Sačuvaj poslednju vremensku oznaku pristupa
Izaberite ovu opciju da bi se zadržalo originalno vreme pristupa skeniranim datotekama, umesto da se ono ažurira (npr. za korišćenje sa sistemima za pravljenje rezervnih kopija podataka).

Pomeraj se u evidenciji skeniranja

Pomoću ove opcije možete omogućiti/onemogućiti pomeranje evidencije. Ako izaberete ovu opciju, informacije će se pomerati nagore u okviru prozora prikaza.

Prikazuj obaveštenje o dovršavanju skeniranja u posebnom prozoru

Otvara samostalni prozor koji sadrži informacije o rezultatima skeniranja. Više informacija potražite u odeljku koji opisuje završena skeniranja.

 

Podešavanje skeniranja