Skeniranje računara na zahtev

Nod32 ea config scan Skeniranje računara na zahtev

Ovaj odeljak obezbeđuje opcije za izbor parametara skeniranja.

Izabrani profil

Određeni skup parametara koji koristi skener na zahtev. Da biste kreirali novi profil, kliknite na dugme Profili….

Podešavanje parametara ThreatSense mašine

U ovom odeljku možete pronaći opcije naprednog podešavanja, kao što su oznake tipa datoteke koje želite da kontrolišete, metodi otkrivanja itd. Kliknite na dugme Podešavanje… da biste otvorili prozor sa naprednim opcijama skenera.

Ciljevi skeniranja
Kliknite na dugme Podešavanje… da biste prikazali prozor dijaloga u kojem možete navesti fascikle i datoteke koje želite da skenirate.

 

Skeniranje računara na zahtev