Zaštita dokumenata

Nod32 ea config dmon Zaštita dokumenata

Omogući zaštitu dokumenata
Omogućava/onemogućava zaštitu dokumenata. Funkcija za zaštitu dokumenata skenira dokumente sistema Microsoft Office pre nego što se otvore, kao i datoteke koje Internet Explorer automatski preuzima, kao što su Microsoft ActiveX elementi.

Funkciju aktiviraju aplikacije koje koriste Microsoft Antivirus API (npr. Microsoft Office 2000 i novije verzije ili Microsoft Internet Explorer 5.0 i novije verzije).

 

Zaštita dokumenata