Zaštita klijenta e-pošte

Nod32 ea config mail Zaštita klijenta e pošte

Podešavanje zaštite klijenta e-pošte.

Omogući zaštitu klijenta e-pošte – potvrdite/opozovite izbor u polju za potvrdu da biste omogućili/onemogućili zaštitu komunikacije e-poštom
Podešavanje parametara ThreatSense mašine – napredno podešavanje skenera za viruse – omogućava vam da konfigurišete ciljeve skeniranja, metode otkrivanja itd. Kliknite na dugme Podešavanje… da biste prikazali detaljni prozor za podešavanje skenera za viruse.

Kada se e-poruka proveri, obaveštenje sa rezultatom skeniranja moći ćete da dodate poruci. Naravno, na poruke sa oznakama nije moguće osloniti se u potpunosti zato što one mogu biti izostavljene u problematičnim HTML porukama ili ih mogu kreirati neki virusi. Poruke sa oznakama moguće je dodati u primljenu/pročitanu e-poštu ili u odlaznu e-pošti (ili u obe). Dostupne su sledeće opcije:

Nikada

poruke sa oznakama se uopšte neće dodavati

U kompletnu e-poštu

program će poruke dodavati u kompletnu skeniranu e-poštu

Samo u zaraženu e-poštu

samo poruke koje sadrže zlonamerni softver biće označene kao proverene

Dodaj napomenu u temu…

Ako želite da zaštita e-pošte uključi upozorenje o virusu u temu zaražene e-poruke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj napomenu u temu…. Ova funkcija vam omogućava jednostavno filtriranje zaražene e-pošte zasnovano na temi (ako vaš program za e-poštu to podržava).

 

Zaštita klijenta e-pošte