Kompatibilnost

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Kompatibilnost

Skener POP3 protokola podrazumevano radi u režimu maksimalne efikasnosti što znači da su omogućene sve funkcije. Ako budete imali problema sa prijemom e-pošte nakon instalacije programa, pokušajte da na kartici za kompatibilnost smanjite efikasnost ka opciji maksimalnog režima kompatibilnosti. Ako povećate kompatibilnost skenera, neke njegove funkcije neće biti dostupne.

Maksimalna efikasnost

Ovo je podrazumevana postavka. Podrazumeva savršenu kompatibilnost sa većinom klijenata e-pošte. Ako se otkrije virus, skener će ga blokirati i prikazati prozor upozorenja sa opcijama za brisanje ili preimenovanje priloga.

Srednja kompatibilnost

Skener će raditi ispravno, ali njegova efikasnost može biti ograničena zbog kompatibilnosti.

Maksimalna kompatibilnost

Ako se otkrije infiltracija, pojaviće se iskačuća tabla upozorenja, ali neće biti preduzeta nikakva radnja. Skener neće označiti poruke niti će prilozi biti izmenjeni.

Kompatibilnost