Zaštita klijenta e-pošte

Nod32 ea config emon scan Zaštita klijenta e pošte

Modul za zaštitu e-pošte podržava sledeće klijente e-pošte: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail i Mozilla Thunderbird. Zaštita e-pošte funkcioniše kao dodatna komponenta za ove programe. Osnovna prednost kontrole dodatne komponente je u tome što je nezavisna od protokola koji se koristi. Kada klijent e-pošte primi šifrovanu poruku, ona se dešifruje i šalje u skener za viruse.

E-pošta za skeniranje

Primljene poruke

Uključuje i isključuje proveru primljenih poruka

Poslata e-pošta

Uključuje i isključuje proveru poslatih poruka

Pročitane poruke

Uključuje i isključuje proveru pročitanih poruka

Radnja koju treba preduzeti za određeni tip e-pošte

Skeniraj telo e-poruke sa čistim tekstom

Uključuje i isključuje skeniranje poruka sa čistim tekstom

Skeniraj telo e-poruke sa .rtf tekstom

Uključuje i isključuje skeniranje tela e-poruke sa obogaćenim tekstom

Konvertuj telo e-poruke u čisti tekst

Uključuje i isključuje konvertovanje tela e-poruka u tekstualni format

Ponovi skeniranje nakon ažuriranja

Uključuje i isključuje ponovno skeniranje nakon ažuriranja baze virusnih definicija

Prihvati rezultate skeniranja iz drugih modula

Ako je izabrana ova opcija, modul za zaštitu e-pošte će prihvatati rezultate skeniranja drugih modula za zaštitu

Zaštita klijenta e-pošte