Radnje

Nod32 ea config emon outlook Radnje

Postavke dodatne komponente za Microsoft Outlook omogućavaju vam da navedete radnju koja će se preduzeti ako se u e-poruci pronađe virus. Dostupne su sledeće opcije:

Ne preduzimaj ništa

Ako omogućite ovu opciju, program će identifikovati zaražene priloge, ali će zadržati e-poruke bez preduzimanja radnje.

Izbriši e-poruku

Program će obavestiti korisnika o infiltracijama i izbrisaće poruku.

Premesti e-poruku u fasciklu „Izbrisane stavke“

Zaražene e-poruke će automatski biti premeštene u fasciklu „Izbrisane stavke“.

Premesti e-poruku u fasciklu

Zaražene e-poruke će automatski biti premeštene u navedenu fasciklu.

Radnje