Zaštita pristupa Vebu

Nod32 ea config web Zaštita pristupa Vebu

Podešavanje provere HTTP komunikacije.

Omogući zaštitu pristupa Vebu – potvrdite/opozovite izbor u polju za potvrdu da biste omogućili/onemogućili zaštitu HTTP komunikacije
Podešavanje parametara ThreatSense mašine – napredno podešavanje skenera za viruse – omogućava vam da konfigurišete ciljeve skeniranja, metode otkrivanja itd. Kliknite na dugme Podešavanje… da biste prikazali detaljni prozor za podešavanje skenera za viruse.

Zaštita pristupa Vebu