Filter za HTTP

Ova kartica vam omogućava da konfigurišete opcije provere HTTP(s) komunikacije.

Nod32 ea config epfw scan http Filter za HTTP

Omogući proveru HTTP-a

ako je ova opcija omogućena, kompletan saobraćaj preko HTTP-a se skenira u potrazi za zlonamernim softverom

Portovi koje koristi HTTP protokol

lista HTTP portova koje je potrebno proveravati. Portovi 80, 8080, 3128 su podešeni po podrazumevanoj vrednosti.

 

ESET NOD32 Antivirus podržava i proveru HTTPS protokola. Ovaj tip komunikacije koristi šifrovani kanal za prenos informacija između servera i klijenta. ESET NOD32 Antivirus proverava komunikaciju pomoću SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security) metoda šifrovanja.

Režim HTTPS filtriranja

Nemoj koristiti proveru HTTPS protokola
neće biti proveravana šifrovana komunikacija

Koristi proveru HTTPS protokola za izabrane portove
izaberite ovu opciju da biste omogućili proveru HTTPS-a samo za portove koji su definisani u okviru stavke Portovi koje koristi HTTPS protokol

Koristi proveru HTTPS protokola za aplikacije označene kao Internet pregledači koje koriste izabrane portove
program će proveravati samo aplikacije koje su navedene u odeljku pregledači i koje koriste portove definisane u okviru stavke Portovi koje koristi HTTPS protokol

Portovi koje koristi HTTPS protokol
lista HTTPS portova koje je potrebno proveravati. Port 443 je podešen po podrazumevanoj vrednosti.

 

Filter za HTTP