Internet pregledači

Nod32 ea config epfw browsers Internet pregledači

Napomena

Počevši od operativnog sistema Windows Vista servisni paket 1 i sistema Windows Server 2008, za proveru mrežne komunikacije koristi se nova arhitektura „Windows platforma za filtriranje“ (WFP). Budući da WFP tehnologija koristi specijalne tehnike nadgledanja, odeljak Pregledači nije dostupan.

Zbog velike količine zlonamernih kodova koji kruže Internetom, bezbedno pregledanje Interneta predstavlja veoma važan aspekt zaštite računara. Ranjivost Veb pregledača i lažne veze pomažu zlonamernom kodu da neprimećeno uđe u sistem zbog čega se ESET NOD32 Antivirus usredsređuje na bezbednost Veb pregledača. Sve aplikacije koje pristupaju mreži mogu biti označene kao Internet pregledač. Polje za potvrdu ima tri stanja:

Sa opozvanim izborom – komunikacija aplikacija se filtrira samo za određene portove
Sa potvrđenim izborom – komunikacija se uvek filtrira (čak i kada je podešen drugi skup)
Označeno krstićem – komunikacija aplikacija označenih krstićem uopšte se ne filtrira

 

 

 

Internet pregledači